A Lajosmizsei Tűzoltóság rövid története

Lajosmizsén 1889-ben hozták létre a Önkéntes Tűzoltóságot amely hosszú évtizedekig működött az akkori szervezeti formában. Állandó ügyeleti szolgálatot 

1987 óta működtet, napi készenléti szolgálattal.

 Az első években napi egy fővel, majd a következő években ez a létszám napi három főre emelkedett. A gépjárművek SKODA vízszállító, Zil-131 erdőtüzes, ZSUK mentőszer IFA létra. A térség lakóinak védelme és az egyre bővülő ipari üzemek száma magasabb színvonalú szolgálat ellátást követelt, míg 1989-től Önkéntes Tűzoltó Egyesületként folytatta tűzvédelmi tevékenységét, melynek ez év végén Szerencsés Pál lett az elnöke és parancsnoka egyaránt. (A tűzoltó EGYESÜLET a településen a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő társadalmi szervezet).

 A tűzoltóság a jelenlegi helyére 1994-ben költözött át, ahol napjainkig egyszer 2001 környékén történtek kisebb felújítások (közmunkások általi tatarozás, részleges nyílászárócsere, és egy alap belső renoválást végeztek). Mivel a köztestület megalakulásig nem volt a Tűzoltóság működéséhez állami támogatás, így a környékbeli vállalkozók segítették a működést. A köztestület megalakulását követően sem finanszírozta a működést teljesen az állam, de meghagyta a lehetőséget továbbra is, hogy a támogatások gyűjtésével ki tudja egészíteni a költségvetési hiányt.

A jelenlegi Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 1997. 09. 01-től napjainkig Köztestületi formában működik. (KÖZTESTÜLET: Az önkéntes tűzoltóság a települési önkormányzat vagy önkormányzatok társulása és a tűzoltó egyesület által közösen alapított forma, amely tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálatot lát el.) Alapítóink: Városi Tűzoltó Egyesület Lajosmizse és Lajosmizse Város Önkormányzata. A megalakult Köztestületi tűzoltóságot 1998. január. 01-től – bírósági bejegyzést követően - kötelező közfeladat ellátásaként kapta négy település Lajosmizse, Ladánybene, Felsőlajos, Táborfalva közigazgatás területén a tűvédelmi és műszaki mentési feladat ellátást. A tűzoltóság elsődleges bevetési körzetén, 256 négyzetkilométer és 17 852 fő tűzvédelméről gondoskodik.

 
Laktanya 2010. előtt

 
A tűzoltóság működése 2008 évközepétől gyökeresen megváltozott. Egy teljesen más irányba, fejlődést segítő szemléletváltás történt a tűzoltóság életébe, mikor is tisztújítás történt, a jelenlegi Koller Dániel elnök személyében. Ez időponttól datálható egy gyors fölfelé ívelő fejlődés, amikor a már jelenlegi helyen működő tűzoltóság épülete teljes felújításon esett át.

 
Laktanya 2010. után

 


2011 után Tűzoltóságok, így a Mi működésünket is a jogszabályi változások igen nagy bizonytalanságba hozták.

A 239/2011. (XI.18.) Kormányrendelet értelmében 2012. április 1-óta Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság-ra változott a nevünk, ( korábban: Lajosmizse Tűzvédelmi És Műszaki Mentési Köztestület ) a működési forma változatlan maradt. A hatályos jogszabályok értelmében normatív támogatást kiegészítve négy település önkormányzata biztosítja a működési feltételeink anyagi oldalát: Lajosmizse; Ladánybene; Felsőlajos; Táborfalva. A települések önkormányzatával nagyon jó a kapcsolatunk, rendszeresen veszünk részt az önkormányzatok intézményei által szervezett közös rendezvényeken. A tűzoltóságunknál 13 fő főállású 10 fő önkéntes tűzoltó a beavatkozó állomány, ezen belül a vezetőségünk: Elnök; parancsnok; parancsnokhelyettes, szakmai irányítást 2012-óta Sánta Tibor parancsnok látja el, munkáját segítik: parancsnokhelyettes és három szerparancsnok.

Szerállományunk: I szer STYER BRONCO 2000-es; tartalék szer 1966-os MAN 6.35 HALF fecskendő. Mindkét fecskendő jól felszerelt, az előírt jogszabálynak maximálisan megfelelnek. Szolgálati csoport a hivatásos állományúakhoz hasonlóan: „A" „B" „C"; 24/48 (készenléti) váltásos rendszerben dolgozunk a munkatörvénykönyv előírásainak megfelelve.

 
 
2019 februárban Svájcból Zug várostól kaptunk 1 Mercedes fecskendőt ajándékba, komoly munkálkodások, és többéves kapcsolat ápolás következtében.

 

A Svájci kapcsolatokból kapott 3. jármű !